Month: March 2010

Consiliul de administratie al societatii comerciale SCUT S.A. Bacau convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 17 aprilie 2010, ora 10.00 la sediul societatii din Bacau, Str. Izvoare, nr. 100 pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la

SCUT SA obtine statutul de Centru Autorizat de Service Vehicule Comerciale Mercedes-Benz

Top