Consiliul de administratie al societatii comerciale SCUT S.A. Bacau convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 23 octombrie 2010, ora 10.00 la sediul societatii din Bacau, Str. Izvoare, nr. 100 pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 5 octombrie 2010 Click pentru vizualizare